AdminLTELogo
พาน้องกลับห้องเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2
รายการผลการติดตามนักเรียน
17 มีนาคม 2565
20:00:21

โรงเรียนบ้านท่าข้าม นายนฤเบศ  พิมเสน

เรียนจบ 9 เม.ย.64

ผู้ประสานงาน นายธนากร วัฒนพรเดชา

เบอร์โทรศัพท์ 089-9596-250

นักเรียนกลุ่มเสี่ยง