AdminLTELogo
พาน้องกลับห้องเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2
รายการผลการติดตามนักเรียน
03 กรกฎาคม 2566
13:39:02

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง เด็กชายธนภัทร  ศรทอง

การติดตามเด็กชายธนภัทร  ศรทอง เนื่องจากเด็กชายเขาเรียนเป็นระยะเวลานาน

กรณีเด็กชายธนภัทร ศรทอง ขาดเรียนเป็นระยะเวลานานเด็กชายได้เเจ้งกับทางโรงเรียนว่าตัวเด็กชายประสงค์ที่จะไม่เรียนในระบบเนื่องจาก มารดาของเด็กชายประสบอุบัติเหตุน้ำร้อนลวก เด็กชายเป็นพี่ที่ต้องคอยเเบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว หาเลี้ยงเเม่เเละน้อง นักเรียนประสงค์จะเรียนกศน.

ผู้ประสานงาน นางสาวกวิศญาร์ อินสา

เบอร์โทรศัพท์ 096-6935-447

เฝ้าระวังนักเรียนออกกลางคัน