AdminLTELogo
พาน้องกลับห้องเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2
รายการผลการติดตามนักเรียน
03 กรกฎาคม 2566
13:23:09

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง เด็กชายธนพร   ทองวิเชียร

จากการติดตาม เด็กชายธนพร  ทองวิเชียร เนื่องจากนักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน

โดยมีการติดตามจากครูประจำชั้นตามระบบ เป็นระยะ ดังนี้

การติดตามครั้งที่ 1 วันที่ 22 พ.ค. 2566 พบว่านักเรียนอยู่บ้านเเต่ไม่ยอมมาโรงเรียน ทางครูประจำชั้นสอบถามนักเรียนไม่บอกเหตุผลในการไม่มาโรงเรียน

การติดตามครั้งที่ 2 วันที่ 29 พ.ค. 2566 โดยครูประจำชั้นโดยคุณครูไปหานักเรียนที่บ้าน พบว่านักเรียนอยู่ที่บ้านโดยอยู่ในการดูแลของปู่และย่า นักเรียนยังคงไม่มาเรียน ไม่ให้เหตุผลในการขาดเรียน

การติดตามครั้งที่ 3 วันที่ 13 มิ.ย. 2566  เพื่อน ๆ นักเรียนให้ข้อมูลกับครูประจำชั้นว่าเพื่อนได้เดินทางไปต่างจังหวัด ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ อ.เนินมะปราง

การติดตามครั้งที่ 4 วันที่ 28 มิ.ย. 2566 โดยครูประจำชั้นออกติดตามที่บ้านนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนเเจ้งว่านักเรียนไม่อยู่บ้านได้ไปต่างพื้นที่เเล้ว

การการติดตามทุกครั้งทางโรงเรียนได้ออกหนังสือเเจ้งให้ผู้ปกครองส่งตัวนักเรียนกลับมาเรียน

ผู้ประสานงาน นางสาวกวิศญาร์ อินสา

เบอร์โทรศัพท์ 096-6935-447

เฝ้าระวังนักเรียนออกกลางคัน