AdminLTELogo
พาน้องกลับห้องเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2
รายการผลการติดตามนักเรียน
03 กรกฎาคม 2566
13:04:41

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง เด็กชายตะวัน  ศิริพงษ์

เด็กชายตะวัน ศิริพงษ์ ขาดเรียนเป็นเวลานาน โดยมีการติดตามจากครูประจำชั้นอย่างต่อเนื่อง 

ติดตามครั้งที่ 1 วันที่ 22 พ.ค. 2566 เด็กชายไม่อยู่บ้าน ในเขตอำเภอเนินมะปราง เด็กชายเดินทางไปอยู่บ้านมารดาที่ ตำบลพันชาลี และนักเรียนยังคงไม่มาเรียน

ติดตามครั้งที่ 2 วันที่ 29 พ.ค. 2566 เด็กชายอยู่บ้านมารดา ที่ ต.พันชาลี และนักเรียนยังคงไม่มาเรียน

ติดตามครั้งที่ 3  วันที่ 13 มิ.ย. 2566 จากการติดตามในครั้งนี้นักเรียนและผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ว่าจะไม่ศึกษาต่อในระบบ เนื่องจากเด็กชายประสงค์ที่จะเรียนการศึกษานอกระบบ ครูผู้ดูเเลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดำเนินการสอบถามเจ้าหน้าที่กศน. อ.เนินมะปราง ทาง กศน. ได้ปิดรับสมัครการเข้าเรียนไปแล้ว และจะเปิดในช่วงเดือนตุลาคม ทางโรงเรียนเจ้งให้กับ นักเรียนได้ทราบ

ติดตามครั้งที่ 4 วันที่ 28 มิ.ย. 2566 เด็กชายยังคงไม่มาเรียน เนื่องจากยังคงความประสงค์เดิม ที่จะเรียน กศน.ปัจจุบัน นักเรียนทำงานรับจ้าง รอช่วงเดือนตุลาคม เเล้วจึงจะไปสมัครเรียน กศน.


ผู้ประสานงาน นางสาวกวิศญาร์ อินสา

เบอร์โทรศัพท์ 096-6935-447

เฝ้าระวังนักเรียนออกกลางคัน